Soňa Molnárová

Main profile

Curriculum vitae

zástupca starostu
člen Miestnej rady
predseda komisie školstva, sociálnych vecí a zdravotníctva
člen komisie výstavby, územného plánovania, dopravy a životného prostredia
člen rady školy
podpredseda Redakčnej rady Vajnorských noviniek