Územný rozvoj a doprava

Referát cestného hospodárstva:

Ing. Jana Julény Tomanová
Tel. č.: 02/212 95 226
e-mail: juleny-tomanova@vajnory.sk

Kde nás nájdete:

Zadná budova, 1. poschodie, miestnosť č. 404

Adresa:

Stavebný úrad
Mestská časť Bratislava - Vajnory
Roľnícka 109
831 07 Bratislava

Žiadosť o vydanie rozhodnutia vo veci zaujatia verejného priestranstva

Rozkopávky a uzávierky v Mestskej časti Bratislava - Vajnory 2022

Vzhľadom na prebiehajúcu sanáciu vodovodu, Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. prosí občanov od pondelka 30.1.2023 o preparkovanie motorových vozidiel na ľavú stranu Koniarkovej ul. v smere na Rybničnú.

Ďakujeme za porozumenie.

 

Sanácia bude prebiehať v 3.etapách podľa nasledovného časového harmonogramu:

1. etapa – 27.3. - 31.3. 2023 = od Rybničnej 27 bude uzatvorený pravý jazdný pruh smerom na Roľnícku ulicu

2. etapa – 20.3. - 24.3. 2023 = od Rybničnej 27 bude uzatvorený pravý jazdný pruh smerom na Raču

3. etapa – 23.1. - 31.3. 2023 = Koniarkova ulica v časti od Rybničnej po Skuteckého bude uzatvorená. Vjazd bude povolený pre vozidlá stavby a pre osobné vozidlá po dohode medzi realizátorom a vlastníkom nehnuteľnosti. Rozkopávkové práce budú prebiehať priebežne a výkop bude prekrytý oceľovou platňou až do ukončenia rozkopávkových prác.

Výkopy sa budú realizovať v celej dĺžke úseku Koniarkovej ulice a od Rybničnej po Skuteckého. V prípade zlého stavu prípojok k rodinným domom investor zrealizuje ich výmenu za nové.

 

Spoločnosť si Vás preto dovoľuje požiadať o pochopenie a spoluprácu, a zároveň sa ospravedlňuje za vzniknutú situáciu.

 

Kontakt na realizátora realizátora prác p. Šimčík 0902 969 181

Kontakt na investora BVS Ing. Vitkovičová 0904 838 747

 

zdieľať