Vajnorská dychovka

22.3.2016
Vajnorská dychovka

Vajnorská dychovka svojou činnosťou nadväzuje na bohatú, 150-ročnú históriu dychovej hudby vo Vajnoroch. 

Pevné základy ľudovému muzikanstvu položil už v roku 1866 organista a učiteľ Václav Kubišta. jeho príklad nasledovalo nepretržite sedem kapelníkov až do dnešných čias. V súčasnej podobe pôsobí od roku 1995, keď sa po dvojročnej pauze podarilo TITUSOVI PILNÉMU, bývalému kapelníkovi Vajnoranky, vytvoriť novú hráčsku zostavu. Jej základ tvorili "starí" muzikanti Vajnoranky, doplnení hudobníkmi z najmladšej generácie. 

Dychovka hrá pravidelne na domácich kultúrnych podujatiach, ako sú Vajnorské hody, Kultúrne leto či tradičné fašiangové zábavy. 

"Muzika" úspešne reprezentuje dobré meno vajnorského i slovenského umenia aj v zahraničí. Z významnejších vystúpení treba spomenúť reprezentáciu Bratislavy na podujatí BRATISLAVA IN GRAZ, ktorá sa konala v rámci projektu Trans-lokal v októbri 1996, týždenný pobyt v Taliansku spojený s audienciou u pápeža Jána Pavla II., koncertovanie v talianskom mestečku Alviano v auguste 1997, ako i účinkovanie v bavorskom Regensburgu v rámci Dní slovenskej kultúry v Bavorsku. V roku 1998 vydala dychovka s podporou Miestneho úradu CD nosič so skladbami pochádzajúcimi z lokality západného Slovenska, Moravy a južných Čiech. Je dôležité podotknúť, že sa táto platňa stala prvým multimediálnym CD nosičom dychovej hudby na Slovensku a určite aj v širšom teritóriu. 

Kontakt:

vajnorskadychovka@gmail.com
Peter Pokrivčák, 0903 324 440

zdieľať