Vajnorská Madona

  • Kópia Madony s Ježiškom je vyhotovená podľa originálu Vajnorskej madony zo zbierok Galérie mesta Bratislavy. Originál pochádza z obdobia okolo rokov 1290 až 1320, z doby panovania uhorského panovníka Karola Róberta z Anjou (1308 - 1340 ). Dôveryhodnú správu o mieste a jej vzniku dodnes nepoznáme.
  • Socha sa údajne našla na povale farského kostola vo Vajnoroch. Prívlastok vajnorská dostala teda podľa miesta nálezu. Od miestneho farára Filipa Bachratého sochu zakúpilo v novembri 1941 Mestské múzeum v Bratislave. Značne poškodená socha stratila neodbornou „opravou" svoj pôvodný gotický charakter tak, že získala barokový vzhľad. Zo zbierok múzea ju v roku 1959 prevzala novovzniknutá Mestská galéria.
  • Po náročnom reštaurovaní prof. Karolom Veselým v rokoch 1967 - 1972, získala ranogotická socha Madony s Ježiškom opäť svoj pôvodný slohový charakter. V súčasnosti je originál sochy vystavený v Galérii mesta Bratislavy, v stálej expozícii gotickej tabuľovej maľby a plastiky v Pálffyho paláci na Panskej ulici.
  • Kópiu sochy Vajnorskej madony z identického dubového dreva zhotovili v rokoch 2005 - 2006 Mgr. Art. Jana Balažiková a Akad. soch. Ambróz Balážik. Kópia sochy je majetkom Mestskej časti Bratislava-Vajnory a je vystavená v priestoroch Miestneho úradu Bratislava - Vajnory.