Vajnorský ľudový dom – Národná kultúrna pamiatka

Vážení občania,Radi by sme Vás v krátkosti oboznámili s informácii týkajúcimi sa našej národnej kultúrnej pamiatky – Vajnorský ľudový dom. V priebehu celého roka 2010 prebiehali a aj naďalej prebiehajú na Vajnorskom ľudovom dome rekonštrukčné práce, ktoré majú za cieľ nielen uvedenie Vajnorského ľudového domu do funkčného stavu, ale aj jeho následné sprístupnenie verejnosti.
    Na jeho rekonštrukciu prispeli:
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky, Nadácia Všeobecnej úverovej banky a Slovenské elektrárne.
    Za ich podporu ďakujeme!

  • Vajnorský ľudový dom (Roľnícka ul. č. 181) zo začiatku 19. storočia je ukážkou tradičnej zástavby dvora typu radových dedín. Vertikálne delenie stavebných parciel podmieňovalo orientáciu domov od ulice k humnám a viniciam, čím vznikali dlhé dvory alebo dlhé domy.
  • Stavebným materiálom ľudového domu bola najmä nepálená tehla kombinovaná s kameňom a pálenou tehlou. Steny sú približne 60 - 70 cm hrubé, majú nápadný strop s hrubým nosným povalovým trámom a drevené podlahy.
  • Členenie a interiér obytného domu bol prispôsobený potrebám vtedajšej rodiny. Pozostával z troch priestorov - kuchyne s otvoreným ohniskom, ktorým sa vykurovala i predná izba a komora, často prestavaná na zadnú izbu. Hospodárske stavby, ako stajňa, maštaľ a stodola, boli od obytnej časti domu oddelené prešovňou, kde sa nielen lisovalo hrozno, ale i uskladňovalo dorobené víno.
  • Na Vajnorskom ľudovom dome môžeme pozorovať i charakteristický architektonický prvok typický pre túto oblasť - spevnený vchod do domu a pivníc, tzv. výpustok. Typická je aj vnútorná výzdoba - maľba na stenách. Umiestnená bola vždy nad otvoreným ohniskom a v inej farebnej podobe i v prednej izbe. Najčastejším motívom ornamentálnej maľby je motív vtáčika, ktorý vajnorské maliarky vedeli nakresliť v neuveriteľnom množstve podôb. Dodnes je táto pôvodná tvorba zdrojom inšpirácie pre ďalšie generácie.