Cyklotrasa, ul. Pri mlyne-Bratislava-Vajnory – oznámenie o začatí konania o predĺžení platnosti stavebného povolenia

Dátum vydania: 
pondelok, 23. január 2023