Informácia o utvorení volebných okrskov a určenie volebných miestností