Koniarkova ulica, sanácia vodovodu

8.3.2023

Kontrolný deň 07.03.2023, Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.

Poukázanie na možnosti, ktoré majú majitelia vodovodných prípojok, v prípade napojenia na novú a pôvodnú vodovodnú prípojku.

V prílohe:

  • Oznámenie o zahájení rekonštrukcie vodovodu
  • Oznámenie o poruche na vodovodnej prípojke

 

Uvedené dokumenty sa budú vkladať do schránok majiteľom vodovodných prípojok.

 

Týmto by sme chceli upozorniť, že v budúcnosti v prípade poruchy na ich vodovodnej prípojke po zistení poruchy bude majiteľ vyzvaný  na opravu vodovodnej poruchy a bude dočasne odstavený do doby jej opravenia.

Je to jedinečná možnosť rekonštrukcie vod. prípojky za komplet novú z jedného materiálu až po vodomer.

9.3. 2023 bude odber vzoriek vody na predmetnej ulici, po kladnom výsledku sa od pondelka 13.3. 2023 budú realizovať vodovodné prípojky.

zdieľať