Návrh VZN Mestskej časti Bratislava-Vajnory o vyhradení miesta a ustanovení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov

Dátum vydania: 
streda, 20. apríl 2022

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mestskej časti Bratislava-Vajnory o vyhradení miesta a ustanovení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane na území mestskej časti Bratislava – Vajnory