Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov