Ohlásenie poruchy na telekomunikačnom vedení, Slovak Telekom, a.s., Roľnícka ul.