Orez drevín v ochrannom pásme - ul. Šinkovské

Dátum vydania: 
pondelok, 4. október 2021

Občanom Vajnôr oznamujeme, že v termíne od 19.10.2021 do 31.12.2021 bude na území Vajnôr na ulici Šinkovské  uskutočňované orezávanie drevín v ochrannom pásme na vzdušnom elektrickom vedení NN, ktoré zabezpečuje  spoločnosť ELViP s.r.o. pre Západoslovenskú distribučnú, a.s., z dôvodu zabezpečenia bezpečnej a bezporuchovej prevádzky elektrického vedenia.