Orez a výrub porastu Šurský kanál-oznámenie

Dátum vydania: 
streda, 12. október 2022

Orez a výrub porastu z telesa hrádze Šurského kanála v k.ú. Svätý Jur – oznámenie SVP, š.p. Bratislava, Spáva vnútorných vôd Šamorín, plánovaný v termíne od 01.11.2022 do 28.02.2023.