Orez a výrub porastu v k.ú. Rača a v k.ú. Vajnory-oznámenie

Dátum vydania: 
streda, 12. október 2022

Orez a výrub porastu na tokoch v k.ú. Rača a v k.ú. Vajnory – oznámenie SVP, š.p. Bratislava, Spáva vnútorných vôd Šamorín, plánovaný v termíne od 01.11.2022 do 28.02.2023.