Oznámenie o dobrovoľnej dražbe - Dupos dražobná spol. s r.o.