Oznámenie o platnosti Zásad umiestnenia nových pozemkov v lokalite Nemecká dolina

Dátum vydania: 
pondelok, 12. október 2020

Okresný úrad Bratislava, ako orgán, ktorý vedie konanie o jednoduchých pozemkových úpravách /JPÚ/, vydal oznámenie, že zásady umiestnenia nových pozemkov v obvode jednoduchých pozemkových úprav v lokalite Nemecká dolina sú platné.