Oznámenie o uložení zásielky na pošte Bratislava 36 03_01_2023