Oznámenie o uložení zásielky na pošte Bratislava 36 10.7.2023