Oznámenie o uložení zásielky na pošte Bratislava 36 14_10_2022