Oznámenie o uložení zásielky na pošte Bratislava 36 17.4. 2023