Oznámenie o uložení zásielky na pošte Bratislava 36 19.5.2023