Oznámenie o uložení zásielky na pošte Bratislava 36 25.5.2023