Oznámenie o uložení zásielky na pošte Bratislava 36 26.6.2023