Oznámenie o uložení zásielky na pošte Bratislava 36 27.3. 2023