Oznámenie o uložení zásielky na pošte Bratislava 36 27.6.2023