Oznámenie o uložení zásielky na pošte Bratislava 36 29.5.2023