Oznámenie o uložení zásielky na pošte Bratislava 36 30.3. 2023