Oznámenie o uložení zásielky na pošte Bratislava 36 - Boris Kováč, Jana Polyovka, Peter Bihari, Igor Krištofič