Oznámenie o uložení zásielky na pošte Bratislava 36 - Denys Kyrylenko, Raisa Zhabska