Oznámenie o uložení zásielky na pošte Bratislava 36 - Inna Posnikova, Hanna Bobuska