Oznámenie o uložení zásielky na pošte Bratislava 36 - Katarina Domonji Darmocki