Oznámenie o uložení zásielky na pošte Bratislava 36 - Pavel Pažitaji, Deana Kovárová