Oznámenie o začatí kolaudačného konania

Dátum vydania: 
streda, 16. november 2022