Oznámenie o začatí kolaudačného konania a nariadenie ústneho konania