Oznámenie o začatí kolaudačného konania a nariadenie ústneho konania

Dátum vydania: 
štvrtok, 22. december 2022