Oznámenie o začatí kolaudačného konania a nariadenie ústneho pojednávania

Dátum vydania: 
štvrtok, 9. február 2023

Stavba: Diaľnica D4 Bratislava, Jarovce – Ivanka sever

Stavebný úrad: Ministerstvo dopravy SR, sekcia cestnej dopravy a pozemných komunikácií odbor špeciálny stavebný úrad pre diaľnice

Dátum vyvesenia: 9.2.2023

Dátum zvesenia: 25.2.2023