Oznámenie o začatí konania o zmene stavby pred dokočením D4

Dátum vydania: 
streda, 9. september 2020