Oznámenie o začatí konania o zmene stavby pred dokončením - Diaľnica D1 Bratislava-Senec

Dátum vydania: 
utorok, 4. august 2020