Oznámenie o začatí konania - rekonštrukcia VTL plynovodu-Na Pántoch-SPP

Dátum vydania: 
streda, 12. január 2022