Oznámenie o začatí stavebného konania - garáž, sklad, NN prípojka, vsakovacie jamy

Dátum vydania: 
utorok, 20. júl 2021