Oznámenie o zmene v územnom konaní, Slovak Telekom, a.s., stavba: ZS a RR bod Panónsky háj PK HAJ

21.6.2023

Vec:                   Oznámenie o zmene v územnom konaní

Navrhovateľ:     Slovak Telekom, a.s.

Stavba:            „ZS a RR bod Panónsky háj PK HAJ“

Na pozemkoch: p.č. 7368/1 v k.ú. Svätý Jur a NN prípojka na pozemku p.č.6694/6, 6690/2, 7368/1, 7368/2 v   k.ú.Svätý Jur“

Povoľujúci orgán: Mesto Svätý Jur

zdieľať