Rozhodnutie o povolení mimoriadneho lovu diviačej zveri, srnčej zveri a líšok a plašenie zdivočelých holubov

Dátum vydania: 
utorok, 3. máj 2022

Rozhodnutie Okresného úradu Bratislava, pozemkový a lesný odbor o povolení mimoriadneho lovu diviačej zveri, srnčej zveri a líšok a plašenie zdivočelých holubov na nepoľovnej ploche v k.ú. Vajnory-areál Poľnohospodárskeho družstva Vajnory a priľahlých plochách (p. 3122 a 3121).

PrílohaVeľkosť
PDF icon verejna_vyhlaska_3.5.2022.pdf236.42 KB