Rozhodnutie o prerušení kolaudačného konania.

Dátum vydania: 
streda, 8. február 2023

Rozhodnutie o prerušení kolaudačného konania.

Stavba: „Diaľnica D4 Bratislava, Jarovce – Ivanka sever“

Stavebný úrad: Ministerstvo dopravy SR

Dátum vyvesenia: 8.2.2023

Dátum zvesenia: 24.2.2023