Rozhodnutie o prerušení konania na stavbu,ozemok p. č. 7368/1 k. ú. Svätý Jur