Špeciálny stavebný úrad pre diaľnice povoľuje užívanie stavebných objektov