Športový areál ZŠ Plickova

Dátum vydania: 
pondelok, 20. február 2023

Športový areál ZŠ Plickova, Plickova 9, Bratislava – zmena dokončenej stavby, oprava nesprávnosti v písomnom vyhotovení rozhodnutia č. OS-481/188/2023/CHO zo dňa 26.01.2023