Stavebné povolenie na zmenu dokončenej stavby rekonštrukcia kotolne

Dátum vydania: 
piatok, 1. júl 2022