Stavebné povolenie na zmenu stavby pred dokončením pre stavebníka Mestská časť Bratislava Nové Mesto