Stavebné povolenie na zmenu stavby pred dokončením stavby - rodinný dom - Hruškovičová

Dátum vydania: 
utorok, 22. jún 2021