Stavebné povolenie - rodinný dom - predĺženie platnosti povolenia

Dátum vydania: 
štvrtok, 27. máj 2021