Upovedomenie o podaní odvolania navrhovateľa

Dátum vydania: 
utorok, 28. marec 2023

Upovedomenie o podaní odvolania navrhovateľa Jarmila Ondrušková voči rozhodnutiu o predĺžení platnosti stavebného povolenia č. OS-1537/2023/SUC pre stavebníka Róberta Jančicha.